O nas

SYNGAZ S.A. jest firmą powołaną w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania energetycznego potencjału biomasy, odpadów oraz produkcji energii odnawialnej w kogeneracji. Misją firmy jest dostarczenie klientowi kompleksowych rozwiązań, które z punktu widzenia ekonomii oraz ekologii pozwolą mu na wykorzystanie jego własnego potencjału surowcowego do generowania energii elektrycznej i cieplne. Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem prowadzącym swoje działania w szeroko pojętym rynku odpadów oraz energii odnawialnej. Mając na uwadze dobro środowiska, dajemy przedsiębiorcom małych i średnich firm narzędzia do optymalizacji kosztów związanych z energią cieplną i elektryczną oraz utylizacją odpadów. Idąc z duchem czasu oraz zaostrzonymi normami utylizacji odpadów wyznaczonych przez Unię Europejską, rozwiązujemy problem zakazu składowania odpadów oraz przekazujemy wiedzę oraz narzędzia do odzysku energii elektrycznej i cieplnej z odpadów oraz biomasy. Proponowane rozwiązania wspierają zabezpieczenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz odbiorców indywidualnych. To dla tych jednostek opracowujemy i wdrażamy nowoczesne systemy technologiczne, dbając o ich najwyższą jakość. W wyniku każdego z procesów zachodzących w instalacjach otrzymujemy produkt końcowy w postaci energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej z biomasy czy odpadów.

Dysponujemy niezbędnymi zasobami kadrowymi, których doświadczenie i przygotowanie merytoryczne pozwalają na zapewnienie prawidłowej realizacji prac wdrożeniowych, pokrywając wszystkie jego obszary, począwszy od diagnozy rynkowej i wyboru dostawców podzespołów składających się na instalację, aż po właściwą instalację sprzętu.

W zakresie opracowania technologii produkcji energii w procesie zgazowania biomasy i odpadów oraz wdrożenia jej do przemysłowego użytku ściśle współpracuje z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.