Instalacja zgazowania biomasy w Paruszowicach

Firma Syngaz S.A. jest właścicielem instalacji dedykowanej do biomasy o mocy 1,5 MW (moc chemiczna reaktora), znajdującej się w Paruszowicach, gmina Byczyna, woj opolskie.

Instalacja zgazowania biomasy firmy Syngaz S. A. jest przeznaczona do utylizacji biomasy czystej oraz zanieczyszczonej wraz z równoczesną produkcją
w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej. Istnieje możliwość przeznaczenia wygenerowanej energii elektrycznej na własne potrzeby klienta lub odsprzedania jej do sieci energetycznej. Wytwarzane ciepło może zostać wykorzystywane według indywidualnych potrzeb inwestora, np. jako ciepło technologiczne do celów suszarniczych. Planowany czas pracy instalacji wynosi 7 000 h/rok, co stanowi ok. 75% pokrycia czasu, licząc w ruchu 24-godzinnym. Pozostałe 25% przewidziane jest na naprawy, serwis i konserwację urządzeń.

Instalację zgazowania biomasy firmy Syngaz S. A. można podzielić na cztery węzły technologiczne, obejmujące: przygotowanie i podawanie paliwa, węzeł zgazowania, kondycjonowania i kogeneracji. Zastosowane w procesie paliwo w sposób ciągły podawane jest do reaktora w ilości ok. 380 kg/h.

Powstały w procesie zgazowania gorący gaz (ok. 750ºC, 750 Nm3/h) w kolejnym etapie kierowany jest na układ oczyszczania i chłodzenia.

Oczyszczony i schłodzony gaz kierowany jest na silnik, gdzie zostaje spalony. Silnik gazowy napędza generator energii elektrycznej (moc 350 kW), która kierowana jest do sieci elektroenergetycznej. Ze spalin powstałych w wyniku spalania gazu odbierane jest ciepło, które można wykorzystać pod postacią gorącej wody, oleju, powietrza lub pary.

Spaliny z silnika spełniają normy odnośnie emisji tlenków azotu i tlenku siarki, a dzięki zastosowaniu wysokosprawnych filtrów emisja pyłów jest znikoma.