Kontakt

Syngaz S. A.

Al. B. Krzywoustego 4/1
40-870 Katowice

KRS nr 0000584273
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

NIP: 644-329-55-81
REGON: 240408732

Kapitał zakładowy: 2 120 000 zł w całości opłacony.

 

Prezes Zarządu

Mikołaj Woźniak

Wiceprezes Zarządu

Artur Szczelina