Kontakt

Syngaz S. A.

ul. E. imieli 14.
41-605 Świętochłowice

KRS nr 0000584273
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

NIP: 644-329-55-81
REGON: 240408732

Kapitał zakładowy: 1 742 500 zł w całości opłacony.

Prezes zarządu

Jerzy Woźniak

  • +48 32 770 99 33
  • biuro@syngaz.com

Dyrektor działu badawczo-rozwojowego

Iwona Chmiel

  • +48 32 770 99 33
  • ichmiel@syngaz.com