Zgazowanie osadów ściekowych

Zgazowanie jako metoda termicznej utylizacji osadów ściekowych jest metodą nową, w wielu przypadkach na etapie badań i opracowywania rozwiązań technologicznych. Spalanie gazu ze zgazowania jest łatwiejsze do kontroli niż spalanie paliwa stałego, z powodu lepszego wymieszania gazu z utleniaczem. Dzięki temu można stosować mniejsze współczynniki nadmiaru powietrza, co pozwala na stosowanie komór spalania gazu o mniejszych rozmiarach, a także prowadzi do zmniejszenia strat ciepła unoszonego ze spalinami. Brak pozostałości stałej (popiołu) ze spalania gazu ułatwia organizację procesu spalania, upraszcza konstrukcję komory spalania, jak również układu doprowadzania paliwa do komory spalania. Gaz po oczyszczeniu może stanowić paliwo do silnika tłokowego i w kogeneracji produkować energię elektryczną oraz ciepło. Dzięki technologii Syngaz poprzez zgazowanie osadu można uzyskać użyteczne paliwo gazowe, dzięki któremu można produkować energię elektryczną i ciepło z mniejszą emisją substancji szkodliwych do środowiska, a pozostałe z procesu odpady można łatwo unieszkodliwić.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku Ministerstwo Gospodarki wprowadziło zakaz składowania osadów ściekowych (posiadających zawartość ogólnego węgla organicznego powyżej 5%) na składowiskach odpadów. Wraz ze wzrostem ilości ich wytwarzania i jednoczesnym zakazem składowania, w coraz większym stopniu narasta problem zagospodarowania osadów ściekowych.

W tą problematykę wpisuje się technologia proponowana przez firmę Syngaz SA, która jest wynikiem projektu OMEGA. Dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom zapewniającym elastyczność związaną z wydajnością i rodzajem zastosowanego paliwa, wysokiej sprawności energetycznej, stosunkowo niskim nakładom finansowym, a także pozytywnym efektom ekologicznymi, może być dedykowana dużym i średnim oczyszczalniom. Dla oczyszczalni ścieków posiadających aktualnie suszarnie zgazowanie jest ciekawą propozycją umożliwiającą obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez odzysk energii chemicznej zawartej w wysuszonym osadzie.