Patenty i zgłoszenia patentowe

  • Patent nr PL-208616 " zgazowarka ze złożem stałym"
  • zgłoszenie patentowe nr P.417759 - "Sposób utylizacji odpadów drzewnych impregnowanych, zwłaszcza podkładów kolejowych, metodą zgazowania z produkcją energii elektrycznej".
  • zgłoszenie patentowe nr W.125874 - "Zestaw urządzeń do oczyszczania gazu powstałego w reaktorze zgazowania"