Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33

Efektywność energetyczna motorem rozwoju


Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest zmniejszenie zużycia energii, surowców, wody oraz ograniczenie emisji do środowiska. Jednak przejście w kierunku gospodarki niskoemisyjnej daje możliwości do uzyskania uzyskania niezależności energetycznej. Takie tezy zostały, między innymi, wygłoszone przez polskich i europejskich ekspertów podczas debaty poświęconej „Potencjałowi efektywności energetycznej w Polsce i Europie”. Spotkanie z udziałem władz miejskich, przedsiębiorstw energetycznych, decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym, liderów opinii i mediów odbyło się w Ambasadzie Danii w Warszawie 5 lutego 2016 roku.

W trakcie dwóch paneli dyskusyjnych eksperci rozmawiali o efektywności energetycznej w kontekście poprawy bezpieczeństwa energetycznego, jakości powietrza i konkurencyjności gospodarczej. Inaugurując spotkanie Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przy Parlamencie Europejskim zaznaczył, że balans między polityką energetyczną a klimatyczną ma dzisiaj kluczowe znaczenie: „Konkurencyjność naszego przemysłu stanowi sprawę najwyższej wagi. Dzięki nowym technologiom, modelom biznesowym i innym instrumentom rynkowym mamy szansę zbudować zintegrowany system energetyczny, który bez szkody dla gospodarek naszych krajów będzie też w stanie realizować nasze cele środowiskowe, w tym - klimatyczne".

Tekst z portalu reo.pl . Więcej na http://www.reo.pl/efektywnosc-energetyczna-motorem-rozwoju