Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33

OZE Zgazowanie biomasy i odpadów


Głównym przedmiotem naszej działalności jest projektowanie i budowa instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej oraz energii cieplnej w procesie zgazowania biomasy i odpadów.
Zakres mocy w oferowanych przez nas instalacjach wynosi od 150 kWel i 300 kWt, do 1 000 kWel i 2 000 kWt.
Do otrzymania energii wykorzystane mogą być materiały takie jak:

  • zrębki drzewne- odpad z tartaków
  • drewno odpadowe zanieczyszczone
  • odpady rolnicze
  • osady ściekowe
  • odpady komunalne

 

Z uwagi na dyrektywy unijne regulujące gospodarkę odpadami, konieczna jest budowa nowoczesnych instalacji zgazowujących oraz kompleksowych rozwiązań z zakresu zagospodarowania odpadów. 
Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21) stanowi że"Część energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów zawierających frakcje biodegradowalne może stanowić energię z odnawialnego źródla energii, jeżeli są spełnione warunki techniczne zakwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii."


W sytuacji gdy utylizacja odpadów wiąże się z coraz większymi kosztami, a składowanie jest surowo zakazane
przez dyrektywy europejskie, wykorzystanie ich stanowi podwójną korzyśc dla przedsiębiorstwa. Dzięki instalacjom zgazowującym, przedsiębiorca pozbywa się problematycznych odpadów zamieniając je na zieloną energię.