Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33


Kim jesteśmy...

Firma Syngaz S.A. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem prowadzącym swoje dzialania
na szeroko pojętym rynku energii odnawialnej.
Mając na uwadze dobro środowiska dajemy przedsiębiorcom małych i średnich firm narzędzia do optymalizacji kosztów związanych z energią cieplną i elektryczną oraz utylizacją odpadów.
 

 

Obszary naszych działań...

 

 

budowa instalacji odzyskujących energię elektryczną i cieplną w procesie zgazowania biomasy

 

 

budowa instalacji odzyskujących  energię elektryczną i cieplną w procesie zgazowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych

 

 

Budowanie małych biogazowni rolniczych

 

 

Modernizacja kotłowni i ciepłowni

 

 

 


 

             Instalacje zgazowujące...

       

 

 

         Nasze instalacje przetestowaliśmy w praktyce.

<--- kliknij
Zobacz jak wygląda technologia,

która problematyczne odpady zamienia na zieloną energię.