Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33

GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych


Program GEKON to wspólna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) służąca pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki
w zakresie ekoinnowacji.

 

Dwoma głównymi czynnikami, które przyświecały powstaniu programu były:

  • Obostrzenia dotyczące wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie
  • Zakaz składowania odpadów których ciepło spalania przekracza 6 MH/kg
     

Wymuszają one konieczność poszukiwania nowych efektywnych rozwiązań, pozwalających zarówno otrzymać energię elektryczną i ciepło jak też w sposób ekologiczny i ekonomicznie uzasadniony rozwiązać problem zagospodarowania osadów ściekowych (utylizacja).


Postanowiliśmy znaleźć rozwiązanie dla tego problemu dlatego w konsorcjum z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodnej w Tychach, ICHPW w Zabrzu, BioInwest sp z o.o. SYNGAZ realizuje dofinansowany w ramach programu GEKON projekt "Opracowanie systemowego rozwiązania dla odzysku energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zgazowania” o akronimie OMEGA.

Projekt OMEGA obejmuje opracowanie krajowej, uniwersalnej technologii zgazowania osadów ściekowych
w innowacyjnym gazogeneratorze, umożliwiającej wytwarzanie użytecznego ciepła i energii elektrycznej.

W ramach projektu są badane możliwości współzgazowania osadu z innymi komponentami paliwowymi
w celu określenia optymalnych warunków prowadzenia procesu, co zostanie zweryfikowane w skali technicznej.

Wyniki projektu pozwolą na efektywne zagospodarowanie osadów wytwarzanych przez oczyszczalnie ścieków, zapewniając im jednocześnie autonomiczność energetyczną.

 

Więcej informacji na temat zasad dotyczących składowania odpadów i ochrony środowiska znajdą Państwo poniżej:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska