Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33

O firmie


Nasza misja

Misją Syngaz S.A. jest dostarczenie klientowi kompleksowych rozwiązań,
które z punktu widzenia ekonomii oraz ekologii pozwolą mu na wykorzystanie jego własnego
potencjału surowcowego do generowania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

 

 

Kim jesteśmy

Firma Syngaz S.A. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem prowadzącym swoje działania
w szeroko pojętym rynku energii odnawialnej. Mając na uwadze dobro środowiska
dajemy przedsiębiorcom małych i średnich firm narzędzia do optymalizacji kosztów
związanych z energią cieplną i elektryczną oraz utylizacją odpadów.

Idąc z duchem czasu oraz zaostrzonymi normami utylizacji odpadów
wyznaczonych przez Unię Europejską, rozwiązujemy problem zakazu składowania odpadów
oraz przekazujemy wiedzę jak i narzędzia do odzysku energii elektrycznej i cieplnej.

 

 

Do kogo kierowana jest nasza oferta

Proponowane rozwiązania wpasowują się w zabezpieczenie potrzeb energetycznych
małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz odbiorców indywidualnych.
To dla tych jednostek opracowujemy i wdrażamy 
nowoczesne systemy technologiczne, dbając o ich najwyższą jakość.

 

 

Nasze osiągnięcia

Na przestrzeni ostatnich lat zespół specjalistów z zakresu inżynierii opracował
instalację do zgazowania biomasy, a także prowadzi działania nad stworzeniem
instalacji do zgazowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych.
W wyniku tych procesów otrzymujemy produkt końcowy w postaci energii elektrycznej i cieplnej.

Firma jest beneficjentem kilku programów unijnych, a także współpracuje
z ośrodkami naukowymi nad innowacyjnymi technologiami.

Od stycznia 2015 roku w Konsorcjum z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodnej w Tychach, ICHPW w Zabrzu, BioInwest Sp z o.o. realizuje projekt "Opracowanie systemowego rozwiązania dla odzysku energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zgazowania" o akronimie OMEGA.