Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33

Technologia


Co to jest zgazowanie?

Zgazowanie to reakcja termiczna, która polega na przemianie stałych  i ciekłych substancji
(tj. biomasa, węgiel, odpady) w gaz, będący mieszaniną metanu, wodoru i tlenku węgla.
Proces zgazowania odbywa się w wysokiej temperaturze w obecności powietrza  lub pary wodnej.
Instalacje zgazowujące charakteryzuje się wysoką sprawnością; z jednej tony odpadów można wytworzyć od 1000m3,  
przy systemie zgazowania tlenem, do 2000m3 gazu w metodzie powietrzno-parowej.

 

Zamień odpady w zieloną energię

Technologia ta jest w chwili obecnej intensywnie rozwijana i optymalizowana, ponieważ jest wyjątkowo korzystna dla wykorzystania wszelkich odpadów jako alternatywne paliwo zasilające instalacje kogeneracyjne (instalacja kogeneracyjna wytwarza jednocześnie energię elektryczną i cieplną).

W związku z wprowadzaniem  w Polsce norm z zakresu gospodarki odpadami, budowa nowoczesnych instalacji zgazowujących oraz kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zagospodarowania odpadów jest koniecznością. Właściwa segregacja, a następnie maksymalne wykorzystanie olbrzymiego zasobu energetycznego, jakim są odpady, stwarza możliwość powstania efektywnego systemu gospodarki odpadami połączonej z produkcją energii zarówno cieplnej i elektrycznej.

 

Zgazowanie, a środowisko

Proces jest przyjazny dla środowiska, ze względu na efektywne oczyszczanie gazu przed jego spaleniem.  
Odpowiednio oczyszczony gaz jest wykorzystany bezpośrednio w silniku gazowym,
który napędza generator prądu elektrycznego. Zgazowanie pozwala na efektywniejszą
niż w przypadku klasycznego spalania utylizację szerokiej gamy odpadów, doprowadzając
do redukcji masy odpadów o ok. 80%.
Jest to proces, którym można skutecznie sterować zachowując wszelkie normy środowiskowe.