Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33

Programy unijne


Firma SYNGAZ jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13 w ramach którego od sierpnia 2012 roku realizuje projekt: „Opracowanie innowacyjnej technologii zgazowania odpadów i produkcji zielonej energii”. Projekt uzyskał dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w kwocie 3 974 700 PLN. 
 

Ponadto firma SYNGAZ brała udział w następujących programach:

  • jako partner przemysłowy dla ICHPW w Programie Strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie Badawcze nr 4 : ”Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”,
  • w programie KIC InnoEnergy - projekt Coalgas - w okresie 2013 do końca 2015 roku Syngaz wraz z partnerem naukowym ICHPW prowadziła badania nad technologią zgazowania SRF (Solid Resudial Fuel) uzyskując dofinansowanie w kwocie 60 000 EUR.
  • od stycznia 2015 roku SYNGAZ w konsorcjum z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodnej w Tychach, ICHPW w Zabrzu, BioInwest sp z o.o. realizuje projekt "Opracowanie systemowego rozwiązania dla odzysku energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zgazowania”  o akronimie OMEGA.

OMEGA jest projektem stworzonym w konsorcjum z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodnej w Tychach, ICHPW w Zabrzu oraz Bio-Inwest Sp z o.o., który został w 2014 roku zaakceptowany w konkursie GEKON - generatora koncepcji ekologicznych organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uzyskaliśmy w tym projekcie dla realizacji zadań dofinansowanie w kwocie 840 000 PLN .